Regulamin

1. Przed rezerwacją terminu zapoznaj się z regulaminem i obowiązującym cennikiem

2. Gwarancją rezerwacji wizyty jest wpłata zadatku na poniżej podane konto w ciągu 48h od wstępnej rezerwacji terminu numer konta – 87 2490 0005 0000 4530 5879 2350
W tytule: Nazwa usługi, imię i nazwisko, data terminu wizyty

3. Brak wpłaty w ciągu 48h oraz potwierdzenia przelewu wiąże się z automatycznym anulowaniem umówionej usługi

4. Zadatek jest formą bezzwrotną

5. Informując nas max. 24h przed umówioną usługą – wizytę można przełożyć na inny termin ( max dwa razy bez utraty wpłaconego zadatku)

6. Jeżeli zabieg przeprowadzany był w innym gabinecie prosimy o ustalenie terminu konsultacji przed zabiegiem

7. W przypadku zabiegów wykonanych w innym gabinecie zastrzegam sobie prawo do niewykonania usługi